Sorumluluk – Corporate ResponsibilityKuruluş yılı 1905'den beri Knorr-Bremse firması raylı ve ticari araçlar için fren ve On-Board sistemleri konusunda dünya çapında pazar liderliğini geliştirmiştir. Bugün bir milyardan daha fazla insan her gün ürünlerimizin güvenliğine saygı duymaktadır. Bu durum firmamıza girişimci faaliyet gösterme alanının tümünü kapsayan özel bir sorumluluk getirmektedir. Buna hem güvenli, sağlam ve etkin ürünlerin ve teknolojilerin sunulması ve aynı zamanda güvenlik, kalite ve çevreye uyumluluk bakımından en yüksek taleplere cevap veren üretim yöntemlerimiz de dahildir. Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluş olarak bundan başka firmamızın bütün şubelerinde insan haklarına uyumayı ve geçerli olan çalışma standartlarını emniyete almayı ve dünya çapında sosyal alanda da angajman yüklenmeyi görev sayıyoruz.

Aile kuruluşu olarak başlangıçtan beri geleceğe oryantasyonlu olarak faaliyet göstermekteyiz. Bu sebepten ötürü etki alanımızda ekonominin, çevrenin ve toplumun sürdürülebilir gelişmesine bir katkıda bulunma konusunda gayret göstermekteyiz. Girişimcilik bağlamının kapsamında kalıcı sürekliliği toplum ile ilgili etkinliklerde ekonomik, sosyal ve ekolojik bakış açısı bakımından bütünleştirici bir göz önünde tutma görevi olarak görmekteyiz. Bundan dolayı girişimci olarak sadece toplumsal sorumluluk üstlenmiyoruz, aynı zamanda uzun vadeli faaliyet yönelimlerimizi kuvvetlendiriyoruz. Sorumlu iş yapma kuruluşun geleceğini emniyete alma konusunda çok önemli bir katkı sağlar.

Kuruluş stratejimizin sağlam ana parçası olarak CR

Sorumluluk ve sürdürülebilirlik arz eden yönetim Knorr-Bremse firmasının kuruluş stratejisinin ayrılmaz bir ana parçasıdır. Stratejimizin ana elemanları şunlardır:

Global sistem tedarikçisi olarak randımanlı büyüme: Ekonomik sürekliliği kuvvetlendirmek için firmamızın raylı araçlar sistemi ve ticari araçlar sistemi bölümlerinin yeterli olma konusunda ağırlık vermekteyiz.

Uluslararası ve yerel temsil: Knorr-Bremse firmasının yerel yapısına uygun olarak piyasada üretim ve geliştirme kapasitelerini yerinde inşa etmekteyiz. Bu sayede yerel piyasalarda doğrudan hizmet veriyoruz, iş alanı yaratıyoruz ve yörenin ortağı olarak pozisyon alıyoruz.

Yenilikçi güç: Teknolojik lider olarak geleceğe yönelik çözümler gerçekleştiriyoruz. En yüksek güvenlik burada en üst dereceli amacımızdır. Bundan dolayı araştırma ve geliştirme etkinliklerimizi – aynı zamanda enerji ve kaynak etkinliği bakımından sürekli olarak geliştiriyoruz. Çünkü ekolojik sorunlarda gittikçe büyüyen ekonomik şansı görmekteyiz.

Müşteri oryantasyonu: Müşterilerimizi kendileri ile birlikte gelişme projelerinde çok sıkı bir işbirliği yaptığımız ortaklarımız olarak görüyoruz. Dünya çapında müşterilere ve piyasaya olan yakınlığımızla ısmarlama ürünleri sunmaktayız. Bunun ötesinde müşterilerimiz için önemli ölçüde artı değer yaratma konusunda gayret gösteriyoruz.

Sürdürülebilir değer artışı: Süreklilik bizim için stratejik bir konudur ve operatif prosesler ile firma stratejisi ve firma idealleri ile yakın bir bağlantı içindedir. Kendimizi daha geliştirmek ve iyileştirmek konusunda sürekli gayret göstermekteyiz.

Share